HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Renata Sadowska-Bodziuch

 

gabinet nr 105:

poniedziałek 8.00-13.00
wtorek 8.00-13.00
środa 8.00-13.00
Czwartek 11.00-15.00
piątek 11.30-14.30

 

W drugi czwartek miesiąca (począwszy od 10 października) zapraszam Rodziców/Opiekunów prawnych na konsultacje dla rodziców w godzinach 15.00-16.00.

Proszę o wcześniejsze zgłoszenie za pomocą dziennika elektronicznego chęć spotkania. Jestem też obecna w szkole w czasie zebrań z Rodzicami i Dni Otwartej Szkoły.

 

Zasady pracy obowiązujące pedagoga szkolnego.

1. Zachowanie daleko idącej dyskrecji spraw powierzonych, mając na uwadze zawsze dobro dziecka.

2. Szacunek dla osób korzystających z pomocy.

3. Wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli, a nie zastępowanie wymienionych w ich obowiązkach.

4. Obiektywizm i równe traktowanie osób i instytucji uczestniczących w procesie pomagania.

5. Poszanowanie praw dziecka, pozostałych uczniów, rodziców, nauczycieli.

6. Skoncentrowania swoich działań na sprawach wychowawczych dla ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją.

7. Odpowiedzialności za wszystkie podejmowane działania.

 

 

Drogi uczniu – zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

– czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
– nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
– masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
– masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
– chciałbyś z kimś porozmawiać
– chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
– masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

 

Drogi Rodzicu – zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

– niepokoi Cię zachowanie dziecka
– chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
– masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
– masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
– szukasz pomocy