Dyrekcja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła  w obchodach  83 rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Uczestnicy manifestacji patriotycznej na „Zamojskiej Golgocie”   byli świadkami wzniosłego ceremoniału wojskowego, okolicznościowego przemówienia Prezydenta Miasta Zamość p. Andrzeja Wnuka, a następnie wzięli udział w modlitwie i apelu poległych. Przy tablicy upamiętniającej hitlerowskie zbrodnie na ludności Zamojszczyzny złożone zostały kwiaty i wieńce.

Skip to content