Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunem mieli zaszczyt uczestniczyć w konferencji pt. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów ze szczególnym uwzględnieniem tematu mediacji rówieśniczej i szkolnej. Konferencja odbyła się w SP nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu, a wyjątkowymi gośćmi tego spotkania byli Pan Marcin Romanowski – przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Pani Iwona Lewandowska-Pierzynka – Naczelnik Wydziału do spraw Edukacji Prawnej, Departament Strategii i Funduszy Europejskich.

Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie.

Skip to content