KONKURS   LITERACKI   FANFIC

Kto wie, może to będzie początek twojej kariery literackiej…..

Biblioteka szkolna naszego gimnazjum ogłasza konkurs na najlepszy utwór w kategorii FANFIC.

Temat przewodni konkursu – wkraczając do świata książek, filmów itp. – tworzymy fan fiction.


Z definicji – fanfic czyli fan fiction to opowiadanie tworzone nieoficjalnie przez fanów filmu, książki, serialu itp., wykorzystujące postaci i świat z oryginalnego utworu.

Zadaniem konkursowiczów będzie stworzenie fanfic`a związanego z wybraną książką lub filmem.

Za najlepsze opowiadanie autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Prace zostaną wydrukowane i umieszczone w bibliotece szkolnej.

Termin dostarczenia opowiadania – do 15.04.2017

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie mogą zgłaszać się do biblioteki szkolnej gimnazjum.

Tematy do wyboru:

Kontynuacja przeczytanej książki,

Historia któregoś z bohaterów przeczytanej książki,  

Wymyślone historie sławnych ludzi z realnego świata.

Każdy autor ma prawo indywidualnej interpretacji tematu, ale praca ma być ściśle związana z tematem.

 

 


 

Szkolny konkurs twórczości młodzieżowej

„Szkoła w mojej wyobraźni”

I. Cele Konkursu:

1. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
2.Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

Prace należy składać do dnia 10.04.2015r.  w bibliotece gimnazjum, do p. Iwony Rahman lub do nauczycieli polonistów.

Regulamin konkursu literackiego:

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie Literackim:

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej.
2.Prace oceniane będą przez:
– komisję,
– czytelników.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie na jeden z podanych tematów.
5. Pracę konkursową należy dostarczyć  w 1 egzemplarzu druku oraz na nośniku elektronicznym.
6. Utwór należy opatrzyć pseudonimem, nie należy go podpisywać nazwiskiem Autora. 
7. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego druku. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 14 punktów i wydrukować jednostronnie.

III. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do dnia 10.04.2015r.  w bibliotece gimnazjum, do p. Iwony Rahman lub do nauczycieli polonistów.

IV. Jury:

Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

V. Kryteria oceniania:

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność,

VI. Nagrody:

1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych autorów przewidziane są nagrody książkowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają oceny bardzo dobre lub celujące z języka polskiego.

VII. Wyłanianie laureata Konkursu:

1. Jury wyłoni zwycięzcę większością głosów.

2. Nagroda czytelników przyznana zostanie dla autora, który uzyska największą ilość głosów czytelników.

3. W każdej kategorii wiekowej  wyłoniony zostanie zwycięzca oraz przyznane zostaną wyróżnienia.

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród  oraz prawo do publikacji utworów 
na stronie internetowej szkoły.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas apelu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, w terminie 23.04.2015r.

6. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej,

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Prace nie będą zwracane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

Skip to content