Regulamin biblioteki szkolnej Gimnazjum Nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu

 

 

 

 

Regulamin biblioteki szkolnej Gimnazjum Nr 4
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu

 

1.Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać : uczniowie, nauczyciele i pracownicy oraz rodzice.

 

 

2.Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać określonych w nim zasad.

 

 

3.W bibliotece obowiązuje cisza.

 

 

4.Z księgozbioru podręcznego i zbiorów specjalnych można korzystać jedynie w pomieszczeniach biblioteki.

 

 

5.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoją kartę.

 

 

6.W razie zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi odkupić książkę taką samą lub inną wg instrukcji nauczyciela-bibliotekarza.

 

 

7.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres miesiąca. Jeżeli książki nie zostaną zwrócone w wyżej wymienionym terminie, czytelnik nie może wypożyczyć kolejnych pozycji.

 

 

8.Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

 

9.Uczniowie klas III przed zakończeniem roku szkolnego zobowiązani są do rozliczenia z biblioteką, co zostanie potwierdzone wpisem do karty obiegowej.

 

 

10.W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się
z biblioteką, co zostanie potwierdzone wpisem do karty obiegowej.

 

 

 

 

 

 

Skip to content