SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA:

– po ukończeniu SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Kilka słów o szkolnictwie


Wybór szkoły i zawodu
           http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu 


Filmy o zawodach
         http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ 

Drogi zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/ 

Mapa karier
https://mapakarier.org/ 


Wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów

 

       wyszukiwarka zawodów 

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

       informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

 opis grup zawodowych
http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

 wybieram studia
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/mature-exams-register

 wybieram studia
https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/serwis.php?s=3164&pok=67230

 katalog zawodów – wybieram zawód – postawy

http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy

Skip to content