Zuchy

 


 

Rok szkolny 2015/2016

 


 

 

Miejskie Manewry św. Jerzego


 

XII Turniej Zuchowy

„Zuch z legendą za pan brat – Międzynarodowy Dzień Dziecka”

 

3 czerwca 2016 roku zuchy z 14 GZ „Leśne Skrzaty” wzięły udział w  turnieju zuchowym. Dzieci, aby zakwalifikować się na turniej, od maja, w  ramach cyklu zbiórek edukacyjnych zapoznawały się z zamojskimi legendami m.in. „O Florianie Szarym i Herbie Jelita” oraz ciekawostkami dotyczącymi historii naszego miasta.

Leśne skrzaty spotkały się z kolegami i koleżankami z  zaprzyjaźnionych gromad na Rynku Wielkim. Po obrzędowym rozpoczęciu zbiórki zuchy otrzymały kartkę z poleceniami do wykonania. Następnie  wyruszyły z mapą i planem miasta na trasę turnieju, która biegła przez Rynek Wielki obok  Bramy Lwowskiej, Nadszańca, Nowej Bramy Lubelskiej, punktu widokowego na Plantach, Starej Bramy Lubelskiej, Kojca, Pomnika Jana Zamoyskiego. Meta znajdowała się przy Bramie Szczebrzeskiej.

Zuchy w trakcie biegu patrolowego wykonały 6 ciekawych zadań: rozpoznawały  i nazywały zabytki Zamościa, kolorowały flagę i herb miasta, udzielały odpowiedzi na pytania związane z historią miasta, poszukiwały skarbu i  zaginionego księcia Maksymiliana, budowały maszyny oblężnicze, spotkały się i rozmawiały z  piękną Ormianką, ustawiły z zuchów pomnik  Jana Zamoyskiego na koniu.

Leśne skrzaty doskonale poradziły sobie z wykonaniem zadań, udowadniając, że znają swoje miasto są pracowite, spostrzegawcze i wytrzymałe. W nagrodę otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez organizatorów.

 Dla Leśnych skrzatów dzień ten był wyjątkowy i  na długo pozostanie w pamięci.  Organizatorami turnieju byli  Hufiec ZHP Zamość,  141. GZ „Słoneczne Promyki” i 12. DH „Białe Orły z SP Nr 10 z O.I.  zdjęcia 

 


 

Zuchy z 14 GZ „Leśne Skrzaty”

 

Zuchy z 14 GZ „Leśne Skrzaty” wzięły udział w uroczystych obchodach 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej  w kościele św. Katarzyny w Zamościu. Wysłuchały montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów zamojskich szkół. Następnie uczestniczyły w mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem bpa Mariana Rojka w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 

Po nabożeństwie kolejnym punktem obchodów były uroczystości przy Krzyżu Katyńskim, w trakcie których podniesiono flagę na maszt, odśpiewano hymn narodowy i złożono wieńce przy pomniku. Nie zabrakło też salwy honorowej, apelu pomordowanych  i wspomnienia ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

FOTORELACJA 

 


 

 

Betlejemskie Światło Pokoju

 

rozświetliło naszą szkołę

 

 

W środę 16 grudnia 2015 roku zuchy z naszej szkoły, z 14 GZ „Leśne Skrzaty” uczestniczyły w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbyło się w kościele pw. Św. Katarzyny z udziałem ks. biskupa Mariana Rojka.

Płomień rozpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przez austriackich skautów wędruje po całej Europie, w tym roku pod hasłem „Zauważ człowieka” i dociera z pomocą harcerzy do  wszystkich, którzy pragną jego ciepła, wierzą w dobro i miłość płynącą z tego światła.

Po mszy zuchy wyruszyły z lampionami ze światłem w drogę po najbliższej okolicy. Śpiewały kolędy i składały życzenia. W szkole wraz z najlepszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi, zuchy przekazały Betlejemskie Światło Pokoju na ręce wicedyrektora szkoły dla wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodzin.

Zuchy niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. zdjęcia 

 

 

 


 

 

Bal Super Bohaterów

 

Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy w gronie przyjaciół.  Zgodnie z tradycją 14. Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” pod opieką pani Doroty Skotarskiej uczestniczyła w dniu 20 listopada w zuchowych andrzejkach w gościnnej Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Zabawa w tym roku odbyła się pod hasłem „Bal Super Bohaterów”. 

Wieczorem o godzinie 18-tej wszyscy uczestnicy imprezy w przepięknych przebraniach spotkali się w sali gimnastycznej na wspólnej zbiórce. Nasza gromada wspaniale zaprezentowała  się w pokazie tańca  i chętnie uczestniczyła w integracyjnych zabawach i pląsach. Po pokazie tańca, uczestnicy andrzejek udali się  na pyszną kolację i słodki poczęstunek. Następnie wspaniale bawili się na dyskotece z koleżankami i kolegami z zaprzyjaźnionych  gromad z Zamościa, z Płoskiego i ze Szczebrzeszyna. 

Nocowali w szkole, na karimatach i w śpiworach. W sobotę rano wszyscy uporządkowali sale lekcyjne, zjedli śniadanie i spotkali się na pożegnalnym apelu. Gromady otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Na zakończenie spotkania zuchy, harcerze, instruktorzy  i rodzice zawiązali krąg i przekazali sobie „iskierkę przyjaźni”. Zuchy przeżyły wspaniałą przygodę, udowodniły, że potrafią być samodzielne.

 FOTORELACJA  


 

Zuchy uczciły Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

Dnia 27 września 2015 roku  zuchy z 14 GZ  Leśne Skrzaty pod opieką pani Doroty Skotarskiej i rodziców uczestniczyły w miejskich obchodach  Dnia Podziemnego Państwa Polskiego. Zamojskie uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30  mszą św. w Katedrze.  Po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod pomnik Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów, gdzie  odbyła się manifestacja patriotyczna z ceremoniałem wojskowym, okolicznościowe wystąpienie prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość, wręczenie odznaczeń, złożenie wieńców i kwiatów.

Do miejskich zamojskich uroczystości swój wkład wniosła również  nasze gromada zuchowa,  wraz  z drużynami harcerskimi i instruktorami  Hufca ZHP w Zamościu. O godzinie 13 zuchy i harcerze uformowali na płycie Rynku Wielkiego kształt symbolu Polski Walczącej  kotwicę i zaśpiewali hymn Podziemnego Państwa Polskiego. Zuchy uczestnicząc w patriotycznych uroczystościach oddali hołd  żołnierzom Armii Krajowej i twórcom Polskiego Państwa Podziemnego, które było ewenementem  w światowej historii.

Tylko w Polsce w czasie II wojny światowej powstały bardzo rozbudowane podziemne struktury administracyjne i wojskowe. Za zalążek Polskiego Państwa Podziemnego uważa się zawiązanie z 26 na 27 września 1939 roku konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski. Stało się to tuż przed kapitulacją Warszawy, z inicjatywy grupy oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim na czele. Polskie AK była największą podziemną armią w okupowanej Europie. Atakowała niemieckie posterunki, odbijała więźniów, dawała nadzieję represjonowanej ludności. Tworząc podziemne państwo Polacy wierzyli w odrodzenie Polski   i zwycięstwo..
 Zdjęcia 

http://zyciezamoscia.pl/wydarzenia/dzien-podziemnego-panstwa-polskiego-obchody-w-zamosciu/

http://www.zamojska.pl/aktualnosc,2180,0,0,0,Fenomen-Panstwa-Podziemnego.html

Skip to content