Dyżury w szkołach w trakcie ferii

 

Informujemy, że w czasie trwania ferii zimowych w naszej szkole będą odbywały się prace remontowe związane z budową windy oraz termomodernizacją budynku, w związku z tym szkoła nie organizuje zajęć w trakcie ferii.

 

Dyżury w trakcie ferii prowadzą następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – w godz. 8:00-15:00

Szkoła Podstawowa Nr 3 – w godz. 8:00-15:00 (II tydzień)

Szkoła Podstawowa Nr 7 – w godz. 8:00-15:00 (I tydzień)

Szkoła Podstawowa Nr 9 – w godz. 8:00-15:00

 

Dodatkowe informacje:

– Uczniowie, którzy chcą skorzystać z zajęć w innej szkole obowiązani są posiadać ważną legitymację szkolną

– Wymaga jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w zajęciach organizowanych w okresie ferii zimowych

– Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć spożywania posiłków refundowanych przez Miejskie Centrum Pomocy w Rodzinie będą mieli zapewnione wyżywienie

 

Informacji o zapisach na powyższe zajęcia udzielają wychowawcy klas.

Wychowawcy niektórych klas w czasie ferii organizują wyjście poza szkołę – do kina i na lodowisko (np. kl. 4C)

 

 

 Dyzury w szkołach w trakcie ferii

Skip to content