• W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rodzice i osoby trzecie proszeni są o ograniczenie/zminimalizowanie poruszania się po terenie szkoły
  • WEJŚCIE DO SZKOŁY BĘDZIE MOŻLIWE TYLKO GŁÓWNYMI DRZWIAMI
  • Proszę o każdorazowe wpisanie się na listę osób wchodzących na teren szkoły.
  • Wejście na teren szkoły jest możliwe w przypadku dokonania opłaty za obiady, przyprowadzenia i odbioru dziecka ze świetlicy oraz załatwiania spraw u dyrekcji lub w sekretariacie.
  • Rodzice/opiekunowie przyprowadzający swoje dziecko do szkoły proszeni są o odprowadzenie dziecka do głównego wejścia.

Wychowawcy/nauczyciele klas I-III odbiorą uczniów przy głównym wejściu.

  • Rodzice/opiekunowie czekający na swoje dziecko po lekcjach proszeni są o pozostanie przy głównym wejściu.

Wychowawcy/nauczyciele klas I-III odprowadzą uczniów do głównego wejścia.

Skip to content