Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,
Pani Dyrektor, Wicedyrektorom, Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły
życzymy zdrowia, pogody ducha,
wytrwałości w procesie nauczania i wychowania
oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

                                               Uczniowie SP4 w Zamościu

Skip to content