Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę dla hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.
Dzięki Państwa wrażliwości i dobroci udało się przekazać wiele potrzebnych  pensjonariuszom artykułów.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za włączenie się do naszej akcji.

Samorząd Uczniowski

Skip to content