Po raz kolejny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu włączył się w akcję  „Góra Grosza” 2019 organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest pomoc dla Domów Dziecka  z całej Polski oraz rodzinnych domów dziecka.

Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych aktywnie uczestniczyła w akcji.

Najwięcej zebrały klasy:  VIIB, VE, VIB, VIC, VB, VIA, VIIIC. Zebrana kwota to 290 złoty i 46 groszy, zaś na wagę monety ważyły 30,6 kg.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie !!!

Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest największa na świecie.

Skip to content