Po opublikowaniu przez MEN wytycznych dot. koronawirusa  LOO PCK w Lublinie podjął decyzję o organizacji w tym roku kolonii letnich dla dzieci i młodzieży.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Armando, Mikoszewo, woj. pomorskie https://www.mierzeja.pl/armando

Terminy:

30 lipca – 12 sierpnia 2021

13 sierpnia – 26 sierpnia 2021

Planowana liczba miejsc na każdym z turnusów: 70

W programie: plażowanie, dużo ruchu na świeżym powietrzu, wycieczki piesze po okolicy, wycieczki autokarowe m.in. do Trójmiasta, spotkanie z bursztyniarzem, gry i zabawy, program kulturalno – oświatowy, programy edukacyjne PCK

Dysponujemy sprawdzoną kadrą wychowawczą i medyczną.

Koszty: pełny koszt uczestnictwa do 1 600,00 zł za dwutygodniowy turnus. Taka też jest odpłatność dla dzieci, którym żadne dofinansowanie ze względu na sytuację materialną się nie należy. Dla pozostałych LOO PCK dysponuje dotacją Kuratorium Oświaty w wysokości 300,00 zł dla 100 dzieci. Pozostała kwota 1 300 zł musi zostać pokryta z innych źródeł: odpłatności rodziców (honorowany będzie także bon turystyczny), dofinansowań zakładów pracy, MOPS.

Koszt musi być uregulowany przed wyjazdem.

Zgłoszenia na kolonie przyjmujemy 10 czerwca 2021.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24

tel. 84 639 27 11

mailto:or.zamosc@pck.org.pl

www.pck.lublin.pl
www.facebook.com/pcklublin/

Skip to content