SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Stefana Batorego

Dyrektor Szkoły – mgr Tadeusz Sałamacha

v-ce Dyrektor – mgr Ewa Niedabylska

Harmonogram pracy kadry kierowniczej

Funkcję Inspektora Ochrony Danych
w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu
pełni pani Ewa Palus e-mail: inspektor@cbi24.pl,
funkcję z-cy IOD
pełni pani Agata Szwed, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Adres

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 4

22-400 Zamość

Telefon

tel./fax 84 638 95 00

E-mail

sekretariat@zs4zamosc.pl
Skip to content