Dzieło Misyjne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
prowadzi akcję charytatywną na budowę studni w Burkina Faso.

Aby wybudować kolejną (już trzecią) studnię w tym kraju, brakuje jeszcze kilkanaście tysięcy złotych.

Budowę można wesprzeć poprzez zakup cegiełki-kubka w Sklepie Religijnym przy Kurii Diecezjalnej w Zamościu (na terenie naszej parafii).
Cena kubka-cegiełki to 20 zł.

Jest jeszcze prowadzona Akcja zbiórki makulatury na studnię w Burkina Faso. Makulatura zbierana jest w specjalnych kontenerach, które znajdują się w parafiach: Łabunie, Tarnogród i św. Brata Alberta w Zamościu.

Zapraszamy do pomocy.

Skip to content