Laureaci i finaliści

 

konkursów przedmiotowych

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

 


 

Rok szkolny 2016/2017

 


 

 

 

Patryk Greszta

 

laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 nauczyciel – Danuta Margol

finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel – Jolanta Goryczka

 

 

 

Michał Tyrka

 

laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

 nauczyciel – Danuta Raczkiewicz

 

 

 

Paweł Oleszek

finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel – Danuta Margol

finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel – Jolanta Goryczka

 

 

 


 

 

Rok szkolny 2015/2016

  


 

 

Michalina Puławska

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

nauczyciel – Anna Grodzka

finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

nauczyciel – Anna Smolak

 

 

 

Agnieszka Kalicińska

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

nauczyciel – Anna Grodzka

finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

nauczyciel – Anna Smolak

 

 

 

Patryk Greszta

laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel – Danuta Margol

 

 

 

Michał Tyrka

laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

nauczyciel – Danuta Raczkiewicz

 

 

 

 

Justyna Korneluk

 laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele

  nauczyciel – Małgorzata Jasek

 

 

 


 

 Rok szkolny 2014/2015

 


 

 

Agnieszka Kalicińska

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego

 finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

 nauczyciel – Anna Grodzka

 

 

Michał Tyrka

 laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

 nauczyciel – Danuta Raczkiewicz

 

 

Justyna Korneluk

laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele

 nauczyciel – Małgorzata Jasek

 

 

Marcelina Chachuła

 finalistka Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego

 nauczyciel – Anna Grodzka

 

 

Jakub Margol

 finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 nauczyciel – Aleksandra Luchowska-Bartnik

 

 

Patryk Greszta

finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 nauczyciel – Danuta Margol

 

 


 

Rok szkolny 2013/2014

 


 

Piotr Samborski

 laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

 nauczyciel – Jolanta Goryczka

 

 Paula Zgódka

laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

nauczyciel – Maria Prażak

 

 

Julia Ziemińska

Dawid Sendłak

laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE
pod patronatem Kuratora Oświaty
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

 


 

Rok szkolny 2012/2013 

 


 

Bartłomiej Karwowski

 laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel – Danuta Margol

finalista Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

nauczyciel – Anna Zabłocka 

 

Paula Zgódka

finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego

nauczyciel – Maria Prażak

 

Dawid Rahman

finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

 nauczyciel – Anna Klech

  

Szymon Hałasa

finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

 nauczyciel – Anna Klech

 

Piotr Samborski

 finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

 nauczyciel – Jolanta Goryczka

 


 

Rok szkolny 2011/2012 

 


 

Szczepan Swatowski

finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

nauczyciel – Anna Klech

 

Joanna Wołoch
Łukasz Wodyk
laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE
pod patronatem Kuratora Oświaty
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

Izabela Smoter
Joanna Wołoch
Łukasz Wodyk
l
aureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
KRAJOBRAZ POLSKI TRADYCJE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ 
pod patronatem MEN
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
nauczyciel Małgorzata Hrycyk 

 


 

Rok szkolny 2010/2011 

 


  

Aneta Sokołowska

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

nauczyciel – Anna Grodzka

  

Jakub Wyszyński

finalista Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

nauczyciel – Danuta Raczkiewicz

 

Aleksandra Pilipczuk
laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  ANIOŁ
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

Izabela Smoter
Mateusz Sędłak
Łukasz Wodyk
l
aureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE
pod patronatem Kuratora Oświaty
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

 


 

Rok szkolny 2009/2010

 


 

Barbara Michalczyk

laureatka Ogólnoplskiego Konkursu

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

 nauczyciel – Aneta Ścibak

  

Agnieszka Kusz

laureatka Ogólnoplskiego Konkursu

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

nauczyciel – Aneta Ścibak

 

Piotr Chwiej

finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel – Jolanta Naworol

finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel – Wiesław Żyła

 

Angelika Senderek

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

nauczyciel – Anna Grodzka

 

Aleksandra Pilipczuk
laureatka Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
CHOPIN INSPIRATOR WYOBRAŹNI 

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
 CZŁOWIEK NIEZWYKŁEJ MIARY 
pod patronatem Kuratora Oświaty

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE
pod patronatem Kuratora Oświaty
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

Aleksandra Suszek
Diana Hrycyk
Ewelina Konior
laureatki Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE
pod patronatem Kuratora Oświaty
nauczyciel Małgorzata Hrycyk


 

Rok szkolny 2008/2009 

 


  

Piotr Chwiej

laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel – Wiesław Żyła

laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel – Jolanta Naworol

  

Anna Tomaszewska

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

nauczyciel – Maria Prażak

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

nauczyciel – Anna Grodzka

 

Adriana Kupiec
Magda Liwak 
Aleksandra Wiśniewska
Grażyna Tołoczko
laureatki Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE
pod patronatem Kuratora Oświaty 
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

  


 

Rok szkolny 2007/2008 

 


 

Katarzyna Gałaszkiewicz

laureatka Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

nauczyciel – Anna Grodzka

 

Paulina Korneluk

stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego

w dziedzinie twórczości artystycznej

nauczyciel – Małgorzata Hrycyk

 

Paulina Korneluk
l
aureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  
MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA

laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
PORTRET KRÓLA MACIUSIA

laureatka VII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
RODZINA

laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
 WARSZAWA LALKI BOLESŁAWA PRUSA
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

Patrycja Olszańska
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE
pod patronatem Kuratora Oświaty
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

 


 

Rok szkolny 2006/2007 

 


 

Paulina Lasek

laureatka Konkursu Polonistycznego

nauczyciel – Joanna Kosz

finalistka Konkursu Języka Angielskiego

nauczyciel – Sylwia Bryl

  

Anna Głębocka

finalistka Konkursu Geograficznego

nauczyciel – Ewa Zawiślak

 

Agnieszka Mierzwa

 finalistka Konkursu Języka Angielskiego

nauczyciel – Maria Prażak

finalistka Konkursu Krasomówczego

nauczyciel – Anna Grodzka

  

Grzegorz Piasecki

finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego

nauczyciel – Aneta Ścibak

  


 

Rok szkolny 2005/2006 

 


  

Szymon Bugaj

 laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel Danuta Margol

finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

nauczyciel  Wojciech Bartosiewicz

finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel  Jolanta Goryczka

  

Klaudia Wybranowska

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

nauczyciel – Ewa Zawiślak

  

Agata Byra

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

nauczyciel Anna Zabłocka

 

Kamil Pacanek

finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

nauczyciel  Wojciech Bartosiewicz

  

Michał Gierszon

finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża polskiego

w latach 1531-1683, od Obertyna do Wiednia.

nauczyciel  Aneta Ścibak

  

Marta Darda

laureatka I konkursu Papieskiego

nauczyciel  Anna Kosobucka

 

Urszula Dobrowolska
honorowe wyróżnienie 
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

Kamila Żujewska
Aleksandra Filipczuk
Barbara Michalczyk
laureatki Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Literackiego
 MOJE BOŻE NARODZENIE 
pod patronatem Kuratora Oświaty
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

  


 

Rok szkolny 2004/2005 

 


 

Jakub Goryczka

laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel – Danuta Margol

finalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego

nauczyciel – Jerzy Goryczka

  

Rafał Górski

laureat Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel  Wiesław Żyła

laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel  Jolanta Naworol

  

Piotr Radaj

finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel  Wiesław Żyła

 


 

Rok szkolny 2003/2004 

 


 

Michał Leszczyński

finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel  Danuta Margol

finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

nauczyciel  Jolanta Goryczka

finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

nauczyciel  Lidia Kulik

  

Katarzyna Skrzyńska

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

nauczyciel -Wojciech Bartosiewicz

 

Rafał Górski

laureat etapu wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

nauczyciel – Maria Kwasiuk

 

Agata Obłoza

finalistka Konkursu Języka Angielskiego

nauczyciel – Maria Prażak

  

Kamil Pacanek

finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

nauczyciel  Wojciech Bartosiewicz 

 

Aleksandra Panasiewicz

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

nauczyciel  Danuta Raczkiewicz

  

Marta Darda

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

nauczyciel  Anna Kosobucka

  

Milena Rzemieniak

laureatka eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 972 -1514.

Od Cedyni do Orszy.

nauczyciel -Aneta Scibak 


Aleksandra Siemaszko
Mateusz Pankiewicz
laureaci XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
KRAJOBRAZ POLSKI TRADYCJE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ 
pod patronatem MEN
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

  


 

Rok szkolny 2002/2003 

 


 

Michał Leszczyński

laureat Konkursu Mateamtyczno – Fizycznego

nauczyciele – Danuta Margol, Jolanta Goryczka

  

Magdalena Waryszak

finalistka Konkursu Matematyczno  Fizycznego

nauczyciele Ewa Niedabylska, Jolanta Goryczka

finalistka wojewódzkiego etapu Konkursu Humanistycznego

nauczyciele  Maria Kwasiuk, Zofia Hycka

 

Wiktor Kaźmierczak

laureat etapu międzywojewódzkiego (regionalnego)

Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1904 ? 1922.

O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

nauczyciel  Aneta Ścibak

 

Diana Matuszak
l
aureatka Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Artystów 
CICHY LOT
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

 


 

Rok szkolny 2001/2002 

 


  

Bartosz Waluch

laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

nauczyciel  Danuta Margol

 

Paweł Turczyn

laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

nauczyciel  Danuta Raczkiewicz

  

Magdalena Waryszak

finalistka Konkursu Historycznego

nauczyciel  Zofia Hycka

 

Ewa Furlepa
l
aureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  
MY POLSKA, MY NARÓD TWÓJ 
pod honorowym patronatem 
księdza kardynała Józefa Glempa 
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

Złoty medal dla szkoły

XIXth INTERNATIONAL CHILDRENS ART EXHIBITION  BITOLA 2001  
nauczyciel Małgorzata Hrycyk

  


 

Rok szkolny 2000 

 Kamila Gromek
złoty medal


Karolina Zarębska
brązowy medal

laureatki Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
nauczyciel Małgorzata Hrycyk


 

Skip to content