LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 

ANNY ZALEWSKIEJ

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

JAROSŁAWA PINKASA

do

 RODZICÓW I OPIEKUNÓW 

 

 List                                                   

 

 

 

Skip to content