Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu przypomina i serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w eliminacjach powiatowych „41 Małego Konkursu Recytatorskiego”.
Konkurs ma na celu odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra i odbywa się na drodze wielostopniowych eliminacji. Pierwszy etap – środowiskowy odbywa się w szkołach lub gminach, skąd zostają wyłonieni laureaci do przeglądu powiatowego. Nie wyznaczamy limitu zgłoszeń dla każdej placówki.
Uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach, trwający nie więcej niż 5 minut. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
Etap powiatowy „41 Małego Konkursu Recytatorskiego” odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu dnia 19 maja 2022 r. (t. j. czwartek) o godz. 10:00.
Zgłoszenia do konkursu powiatowego należy przesłać do dnia: 16 maja 2022 r. na adres mailowy: infomdkzamosc@gmail.com

Jury oceniać będzie recytatorów w trzech kategoriach:
–        uczniowie klas I – II
–        uczniowie klas IV – VI
–        uczniowie klas VII – VIII
Na tym etapie zostaną wyłonione 3 osoby (po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej) do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów, który odbędzie się w dniach 7 – 9 czerwca 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury ul. Dolna Panny Marii 3 w Lublinie.
W przypadku utrzymania lub zaostrzenia obostrzeń spowodowanych przebiegiem pandemii COVID – 19, zastrzegamy sobie prawo do zmiany organizacji i przebiegu konkursu.
Szczegółowy regulamin „41 Małego Konkursu Recytatorskiego” oraz karta uczestnika w załączeniu.
Regulamin – 41. MKR 2022
Karta zgłoszenia

Skip to content