MAMY LAUREATA

Antoni Ulanowski uczeń klasy V
został laureatem XXVIII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy o Biblii i Kościele
ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

Dnia 17 czerwca 2021 r. został przeprowadzony ostatni etap konkursu religijnego, 
przez Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Zamościu
przy współpracy z zamojską Delegaturą Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Został zorganizowany w  dwóch kategoriach:
Kategoria I dla klas IV-VI
Kategoria II dla klas VII- VIII
Na początku roku szkolnego do konkursu zgłosiło się 292 uczniów z  całej diecezji.

Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów tematyką religijną a w szczególności
nauczaniem  o Eucharystii, aktualnymi wydarzeniami z życia Ojca Świętego,
Kościoła w Polsce i naszej Diecezji.
Do konkursu przygotowywała ucznia p. Danuta Kubicka 

Skip to content