5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Praca, którą wykonuje się z potrzeby serca dla drugiego człowieka jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu Wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ od 1986 roku dzień 5 grudnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. 

Caritas to inaczej – (Miłość – łac.caritas) – pragnienie dobra. Podstawowe źródło szczęścia człowieka. Wypływa z miłości Boga, będąc darem darmo otrzymanym (por. Rz 5,5). Ma swoją kontynuację w miłości bliźniego, tworząc wspólnotę 

Z tej okazji, Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w czwartek 5 grudnia przygotowało spotkanie wolontariuszy i opiekunów szkolnych kół Caritas z terenu całej diecezji pod nazwą DZIEŃ WOLONTARIUSZA NA SPORTOWO.

W programie spotkania znalazły się m.in.:

godz. 9:30 – Msza Święta w Zamojskiej Katedrze

godz. 11.00 – zawody sportowe dla Wolontariuszy w hali OSiR w Zamościu.

Przedstawiciele naszego Szkolnego Koła Caritas, pod opieką p.M.Jasek uczestniczyli w tych uroczystościach aktywnie włączając się w rywalizację sportową. Przyczyniło się to do nawiązania więzi pomiędzy wolontariuszami z naszej całej diecezji.

https://zyciezamoscia.pl/reportaze/dzien-wolontariusza-na-sportowo-2/

 

Skip to content