SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4

im. Stefana Batorego w Zamościu


 


Kardynał Stefan Wyszyński

 

 Dlaczego Prymas Tysiąclecia? 

Myśli Kardynała

Hymn szkoły

 

 

 

 

{youtube}Hz6zUKvuRu8{/youtube}

 {youtube}pLBplITqPmg{/youtube}

 

Dlaczego Prymas Tysiąclecia?

Kiedy uchwałą Rady Pedagogicznej zapadła decyzja o rozpoczęciu działań mających na celu nadanie szkole imienia, postanowiliśmy odwołać się do historii regionu w poszukiwaniu autorytetów, ludzi, których życie i dokonania mogłyby stać się wzorcem dla młodzieży Gimnazjum nr 4. Wśród kandydatów pojawiły się nazwiska takich osób jak: Stanisław Staszic, Bolesław Prus, a wreszcie Kardynał Stefan Wyszyński, związany z Lubelszczyzną poprzez studia doktoranckie na KUL-u oraz sprawowanie przez dwa lata funkcji biskupa, ordynariusza Diecezji Lubelskiej.

W ogólnoszkolnej debacie z udziałem młodzieży, rodziców oraz nauczycieli przeważyła kandydatura Kardynała Wyszyńskiego, bowiem postać ta ucieleśnia najwyższe wartości, postrzegane zarówno w wymiarze religijnym jak i ogólnoludzkim. Ten wielki Polak i wybitny hierarcha kościoła, kierując się ewangeliczną dewizą: „Ten zwycięża, kto miłuje”, pragnął prowadzić dialog z komunistycznym rządem. Kiedy jednak porozumienie okazało się niemożliwe, zaś Kardynał został umieszczony w miejscu odosobnienia i zmuszany do rezygnacji z funkcji kościelnych, wówczas pokazał swą niezłomną postawę. 

„Zapiski więzienne”, pisane w kolejnych miejscach odosobnienia, to dokument człowieka gotowego na wszystko w obronie praw Kościoła i Narodu, a tym samym w obronie najważniejszych wartości takich jak: godność człowieka i jego prawo do wolności przekonań

Obrazując postawę Prymasa, można zacytować słowa Jana Pawła II: „Jeżeli jestem wolny, to znaczy, że mogę używać swojej wolności dobrze lub źle. Jeżeli używam jej dobrze, to i sam przez to staję się dobry, a dobro, które spełniam, wpływa pozytywnie na otoczenie”. I rzeczywiście dobro, które czynił oraz heroiczna postawa oddziaływały na współczesnych mu Polaków. Dzięki niemu ludzie, mimo politycznego zniewolenia, poczuli się wewnętrznie wolni, zjednoczeni, odnaleźli swoją tożsamość. 

Myślę, że dla naszej młodzieży, żyjącej wprawdzie w diametralnie innej rzeczywistości, nieobcy jest dorobek myślowy Kardynała Wyszyńskiego, może on także być źródłem inspiracji do własnych przemyśleń. Przekonuje o tym chociażby praca ucznia klasy III Maćka Rybczyńskiego, który w swoim eseju na temat: Jak rozumiesz myśl Prymasa Wyszyńskiego: „Najważniejsze jest zwycięstwo nad czymś niesłychanie małym – nad samym sobą”napisał tak: „Jestem wolny, nie muszę udawać dobrego, bo drzemie we mnie siła i prawość. Jestem zdyscyplinowany i szczery wobec moich wewnętrznych głosów. Uczę się ufać dobru, kocham drzewa, przestrzeń, wodę, zwierzęta, wszystko, co rośnie, muzykę ,dzieci i dorosłych. Będę tworzył i budował, zakładał ogrody i zbierał plony, które posłużą mnie i innym. A kiedy ogarnie mnie zwątpienie, sięgnę do korzeni, do wiary moich ojców i dziadów. Religia daje człowiekowi władzę nad własnym losem, tak jak nauka daje władzę nad siłami natury. Wartości Dekalogu i przykazanie miłości są ponadczasowe. Żeby przetrwać, trzeba ufać i mieć nadzieję, to wiara nas prowadzi.” Ta wielce dojrzała wypowiedź napawa optymizmem, dowodzi, iż młodzi ludzie potrafią poszukiwać autorytetów, celu i sensu życia, a także umieją wybierać właściwe postawy oraz wartości. I choć nie żyjemy w czasach komunistycznego zniewolenia, to nasza egzystencja w skomercjalizowanym społeczeństwie też nie jest łatwa, czyha na nas wiele zagrożeń, a wartości tak szybko się dewaluują. Aby pozostać niezależnym i wiernym samemu sobie, potrzeba wiele hartu ducha. a tego właśnie uczył nas Prymas Tysiąclecia. Stąd też zarówno Dyrekcja, jak i Grono Pedagogiczne naszego gimnazjum mają nadzieję, iż pod patronatem Kardynała Wyszyńskiego łatwiej nam będzie kontynuować dzieło wychowania młodzieży. A mottem naszych działań stanie się myśl Prymasa: „Człowiekiem nie wystarczy się urodzić, trzeba jeszcze być nim.”

Zespół nauczycieli opracował program wychowawczy przygotowujący społeczność gimnazjum do nadania szkole imienia. Jego myślą przewodnią stały się słowa Kardynała: „Ten zwycięża, kto miłuje.”

Program ten określił działania mające na celu przybliżenie młodzieży przeszłości kraju, procesu demokratyzacji, biografii Prymasa i jego dokonań w obronie praw Narodu i Kościoła.

Powrót

 

Życie i działalność kard. Stefana Wyszyńskiego

http://wyszynskiprymas.pl/zyciorys.html 

 

Złote myśli Kardynała

Najważniejsze jest zwycięstwo nad czymś małym, czymś niesłychanie małym – nad samym sobą.”

 

„Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce wielkich ludzi, kończy się.”

 

„Bez miłości człowieka, bez zrozumienia jego wysokiej godności i posłannictwa, nie ma mowy o dobrym rządzeniu ludźmi w narodzie czy państwie.”

 

„Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.”

 

„Jesteśmy mocni w wierze, ale… słabi w czynie.”

 

„Zagadnienia „brak czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.”

 

Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.”

 

„Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.”

 

„Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.”

 

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”

 

„Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.”

 

 

Powrót

 

HYMN SZKOŁY 

 

Kardynał

 

tekst: Anna Kosobucka

muzyka: Joanna Przekocińska

 

          1. Kształtowała Cię miłość do Boga,

    słodycz Czarnej i Białej Pani,

         nocne czuwanie w Wielki Piątek,

         kapłańskiej Twej drogi początek.

 

Ref.: Jak dąb wyrosłeś nad stulecie

     na chwałę polskiego narodu.

        Cześć Ci, Kardynale z żelaza,

           Twój wzorzec chcemy powtarzać

.

2. I rosła ta miłość Ojczyzny,

          cierpieniem wieńczona przez lata.

     Wciąż Anioł nam to zwiastuje,

     że „Ten zwycięża, kto miłuje”.

 

Ref.

 

           3. Światu i wszystkim potrzeba serca,

     choć krzyżami znaczona droga,

   głosiła nam prawdę odwieczną

     twa postać w sutannie ubogiej.

 

Ref.

 

    4. Królu Polski, niekoronowany,

      Prymasie przez Boga zesłany,

obrońco wiary i człowieka,

otaczaj nas swoją opieką!

 

 

 

 

Skip to content