Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Batorego serdecznie dziękuje wszystkim, którzy okazali wielkie serca i włączyli się w zbiórkę darów dla organizatorów akcji „ I Ty zostań świętym Mikołajem” Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu oraz „Polacy – Rodakom”. Sztab akcji znajduje się w Lublinie przy ul. Królewskiej 3, a akcję swoim  patronatem objął senator Stanisław Gogacz.

Dzięki Waszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy dla wielu osób te święta będą lepsze.

Dziękujemy 🙂

Protokół ze zbiórki darów do Akcji

Skip to content