Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz pogotowia rodzinnego. Każda rodzina zastępcza otrzymuje świadczenia finansowe na pokrycie kosztów utrzymania wychowanka, zwrot ponoszonych kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego, inne świadczenia w zależności od potrzeb. Dodatkowo rodzina zawodowa otrzymuje wynagrodzenie. Każda rodzina zastępcza otrzymuje także dodatek wychowawczy. Rodziny objęte są opieką merytoryczną i wsparciem koordynatora, psychologa i pedagoga.

Więcej informacji poniżej:

ulotka

http://www.opziwr-zamosc.pl

Skip to content