W okresie zawieszonych zajęć w szkole, nauczyciele będą przekazywali uczniom treści zajęć oraz zadania poprzez dziennik elektroniczny Librus lub inne wybrane przez siebie narzędzia technologii informatycznej.

Rodzice są zobowiązani, aby dzieci korzystały z tej formy lekcji. Uczniowie mają obowiązek przesłania nauczycielowi rozwiązane zadania w wyznaczonym przez nauczyciela czasie.

Nauczyciele wychowania fizycznego prześlą zestawy ćwiczeń.

Uczniowie są zobowiązani do systematycznej pracy w domu. 

Kanał ABC i TVP historia uruchomiły specjalne pasma edukacyjne dla dzieci w każdym wieku bez reklam i zgodnie z podstawą programową.

Skip to content