Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dziękuje za udział naszej szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazuje  do wykorzystania propozycję informacji – listu skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2021/10/Program-dla-szkol-Informacja-dla-rodzicow.pdf. W związku z trwającym pierwszym semestrem roku szkolnego 2021/2022 realizacji programu w przygotowanym liście przypomina rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęca również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach realizacji działań edukacyjnych w Programie dla szkół szkoły mogą korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej Programu dla szkół https://www.programdlaszkol.org/program/broszury-i-poradniki takich jak:

1) pakiet materiałów edukacyjnych obejmujący:

· cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych,

· broszurę dla dzieci,

· poradnik dla rodziców,

· poradnik dla nauczycieli,

2) zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych wraz z materiałami pomocniczymi, w tym 2 filmy edukacyjne.

 

Skip to content