Pandemia i społeczna izolacja to bardzo  trudny czas dla wszystkich, zwłaszcza dla uczniów. Dlatego Dyrektor SP4 przychylając się do wniosku SU  zwraca się do nauczycieli , aby po powrocie do nauki stacjonarnej podarowali dzieciom i młodzieży tydzień bez oceniania. Niech to będzie czas budowania wzajemnych relacji, rozmów,  by złagodzić stres związany z powrotem do szkoły. Nie robimy sprawdzianów, kartkówek, nie sprawdzamy zeszytów.

Akcję  „Tydzień ulgi”, do której przystępujemy zainicjował Instytut Psychologii UJ, mając na celu dobrostan młodego pokolenia. Taką inicjatywę podjęło już ponad 300 szkół z całej Polski.

Do zobaczenia w szkole 🙂

Skip to content