Przyszła zima!
Ach jak dobrze, przyszła zima!
Już śnieg pada i mróz trzyma.
Jest też zdrowo i wesoło, bo śmiech dzieci słychać wkoło
Skip to content