Święto Patrona Gimnazjum  – Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Prymas - ukasz Wodyk mae       Od 2010r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Nr 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zamościu wyruszają na turystyczny szlak i wędrują śladami swego patrona. Lubelszczyzna jest nierozłącznym elementem życia Prymasa Tysiąclecia. Tutaj się uczył i pracował. Celem pieszych rajdów jest: popularyzowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku, poznawanie piękna otaczająej nas przyrody, przybliżenie życia i działalności Patrona Szkoły oraz miejsc na Lubelszczyźnie, które odwiedził. Ponadto ważnym elementem rajdów jest integracja środowiska szkolnego oraz rekreacja i zabawa na świeżym powietrzu.

     Dnia 05.10.2018r. odbył się ostatni już rajd upamiętniający nadanie naszemu gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Uczniowie wzięli udział w porannej mszy oraz krótkiej akademii w Kościele MB Królowej Polski przygotowanej przez panią Joannę Kosz. Po uroczystości gimnazjaliści razem z nauczycielkami – panią A.Ścibak, J.Kosz, A.Klech, A.Jedlińską oraz M.Jasek wybrali się na turystyczny szlak. Zobaczyli źródło w Stanisławce (przy którym ks. Wyszyński często odpoczywał i modlił się) oraz kościół w Tuczępach (który wyświęcił). Podsumowaniem rajdu był konkurs wiedzy na temat życia kardynała oraz wspólne ognisko. Wszystkim towarzyszył dobry humor i piękna pogoda. Bardzo dziękujemy ks. Ryszardowi Ostaszowi, proboszczowi parafi w Tuczępach za gościnę oraz panu Lesławowi Fladze za to, że co roku wyszukiwał nam nowe miejsca w diecezji, w których przebywał i modlił się ks. Wyszynski.(PM)

ZDJĘCIA Z RAJDU

Skip to content