Nowy rok szkolny rozpoczął się dla uczniów naszej szkoły od uroczystej mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Dzieciom i młodzieży towarzyszyli Rodzice oraz Dyrekcja i Nauczyciele. Następnie odbyła się akademia podczas której społeczność szkolna powitała nowego Dyrektora p. Tadeusza Sałamachę. Uroczystość uświetniła obecność Prezydenta Miasta Zamość p. Andrzeja Wnuka. Szczególnie ciepło zostali powitani uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz ósmoklasiści, dla których będzie to rok wytężonej pracy. Uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły życzymy, aby rozpoczynający się rok był pełen sukcesów, a podejmowane działania przynosiły wiele satysfakcji.

Skip to content