Spójrz inaczej”

 

–  Andrzej  Kołodziejczyk

program wychowawczo-profilaktyczny dla kl. I – III

 

 

Opis problemu:  Z wywiadów i rozmów z rodzicami i nauczycielami wynika, iż dzieciom brak jest podstawowej wiedzy dotyczącej  radzenia sobie w trudnych sytuacjach i należy skupić się na kształceniu umiejętności życiowych. Program autorstwa Andrzeja Kołodziejczyka i Ewy Czemierowskiej to jeden z pierwszych tego typu programów realizowanych w Polsce, oparty na amerykańskich programach „Drug Education Curriculum and Substance Education Zaletą programu jest bardzo dobre dostosowanie zajęć do możliwości poznawczych dzieci. Mają one możliwość ekspresji rysunkowej, mimicznej, ruchowej oraz słownej. Realizacja programu dostarcza wielu radosnych i ważnych przeżyć nie tylko uczniom, ale także nauczycielowi, ponadto daje mu okazję do poznania i prawdziwego zaprzyjaźnienia się ze swoimi uczniami.

 

Cel programu: taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia, z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło w sobie znaleźć oparcie w trudnych sytuacjach.

 

Główne tematy Treść programu obejmuje we wszystkich trzech częściach bloki tematyczne dotyczące uczestnictwa w grupie, postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć oraz rozwiązywania problemów. Dla najmłodszych i średnich klas przewidziano blok: „Dbamy o swoje zdrowie”.

 

Formy, metody realizacji zadań: psychodramy, burza mózgów, rozwiązywanie konfliktów, uzupełnianie zdań, praca w grupach,

 

 

 

Kwalifikacje realizatorów

warsztaty uprawniające do prowadzenia programu „Spójrz inaczej”

 

 

Mgr Jolanta Wilawer

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Mgr Krystyna Kułaj

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Mgr Dorota Skotarska

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Mgr Elżbieta Seńko

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Mgr Małgorzata Pokrzywa 

Wicedyrektor szkoły

Mgr Joanna Grzesik

Pedagog szkolny

 

 

Skip to content