Etap 1

 

Klasa IIb wraz z wychowawcą panią Marzeną Mazur brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym współfinansowanym przez europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

 

Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywało się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewniło uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwiło działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie językowej, matematyczno- przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno- informacyjnej, oraz społecznej.Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu od września do grudnia 2009 roku, w wymiarze 50 godzin.

 

 

  •   Zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Skip to content