Etap II

 

Od 1 lutego 2010r. w klasie Ia realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany przezUnię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa. W Projekcie bierze udział 26 uczniów klasy Ia z wychowawcą panią Bożeną Kierepą. Projekt realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 50 godzinUczniowie z chęcią i zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Samodzielnie podejmują różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań (zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej predyspozycjami), w których mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Jest to nauka połączona ze świetną zabawą i daje uczniom wiele radości i satysfakcji z samodzielnie podejmowanych zadań. Podczas realizacji Projektu uczniowie uczą się asertywności, korzystania z różnych źródeł, twórczego myślenia, wyrażania własnych emocji, przemyśleń. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach będzie pokaz ich osiągnięć w czerwcu bieżącego roku.

 

 

 

Skip to content