Etap III

 

 

Od 2 listopada 2010. rozpoczął się III Etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

04 listopada 2010r. odbyła się „Wywiadówka inaczej”, na której zapoznano rodziców z założeniami i celami oraz o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodzice podpisali zgody na zajęcia i oświadczenia. Uczestnikami projektu są uczniowie klasy Ia z wych. Renatą Kowarz.

Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach, które rozpoczęły się 3 stycznia 2011r. Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów i dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich osiągnięć w czerwcu 2011 roku

 

 

 

 

Skip to content