Stypendia pomagają zrealizować marzenia, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia – umożliwiają studia na wymarzonym kierunku, wyjazd za granicę, otwierają furtkę do kariery artystycznej, sportowej czy naukowej. Niestety, często barierą stojącą na przeszkodzie do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych innych niż te oferowane przez szkoły i uczelnie. Starając się zaradzić temu problemowi, od 2006 roku Fundacja Dobra Sieć prowadzi portal MojeStypendium.pl, którego głównym filarem jest baza ofert stypendialnych, konkursów i staży. Od początku istnienia serwisu w  bazie zgromadzono ponad 11 tysięcy ofert. Ponadto Fundacja wspiera organizacje w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych, bada „rynek stypendialny” w Polsce*, publikuje artykuły przybliżające tematykę stypendialną różnorodnym grupom odbiorców. Wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.
Kontakt pod adresem email: serwis@mojestypendium.org.

 

 

Skip to content