Rodzice uczniów, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe proszeni są o zgłoszenie się po jego odbiór
do pokoju nr 145.

Termin wypłacania stypendium:

od 07.09.2021r. do 24.09.2021r.

Skip to content