Edyta Wszoła, uczennica klasy 8 a, zajęła III miejsce w ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Językowym Male das Wort – namaluj słowo, który został zorganizowany pod patronatem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu.
Konkurs był adresowany do uczniów klas I – VIII uczących się języka niemieckiego. Zadanie konkursowe polegało na graficznym przedstawieniu dowolnie wybranego słowa niemieckojęzycznego, tak aby było ono zrozumiałe nawet dla osób, które nie znają języka niemieckiego.
Na konkurs wpłynęły 144 prace plastyczno-językowe z 42 szkół podstawowych z całej Polski. Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace, uwzględniając kryteria uwzględnione w regulaminie konkursu, czyli m.in. : trafność prezentacji znaczenia idiomu, oryginalność pomysłu, kreatywność uczestnika  i walory estetyczne obrazów. Praca plastyczna Edyty, przedstawiająca słowo Kopf – Głowa zyskała uznanie jury konkursowego, które przyznało uczennicy III miejsce w swojej grupie wiekowej. Opiekunem Edyty była pani Agnieszka Jedlińska.
Bardzo gratulujemy Edycie sukcesu.

Link do nagrodzonych prac konkursowych:

https://zspboruszowice.szkolna.net/n,wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-plastyczno-jezykowego-male-das-wort

Skip to content