Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka zaczęliśmy świętować już 19 listopada. Tego dnia w naszej szkole za sprawą Samorządu Uczniowskiego królował kolor niebieski i wszystkie jego odcienie. Okazało się, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele  tym symbolicznym gestem wyrazili swoją solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, szczególnie tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Promując akcję UNICEF wyeksponowaliśmy na szkolnym korytarzu jej ideę oraz wybrane prawa dzieci. Ponadto w klasach zostały przeprowadzone zajęcia, które przybliżyły uczniom Konwencję o prawach dzieci. Wykorzystane zostały do tego celu materiały udostępnione przez koordynatora (prezentacja, plakat, tekst Konwencji). Uczniowie wykonali też prace plastyczne nt. praw dziecka.

Wszystkim, którzy czynnie włączyli się w akcję serdecznie dziękujemy.

 

Skip to content