Zapraszamy do wzięcia udziału
w szkolnym konkursie fotograficznym
 „Nauczanie Jana Pawła II w obiektywie

 

Uwiecznij na fotografii, jak rozumiesz słowa Papieża, wypowiedziane dwadzieścia lat temu w Zamościu.

 

„W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku
dla życia, dla dobra i piękna (…) istnieje bowiem niebezpieczeństwo,
że to, co tak cieszy oczy i raduje ducha, może ulec zniszczeniu”

                                        Zamość 12. 06. 1999 r.  (homilia Jana Pawła II)

 

 

Termin dostarczania prac upływa 11 października  2019 r.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Nauczanie Jana Pawła II w obiektywie”

I. Cele i tematyka konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego Nr 4 w Zamościu.

2. Celem konkursu jest:

• rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,

• propagowanie nauczania papieża Jana Pawła II,

• prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

3. Tematyką zdjęć jest nauczanie/przesłanie Jana Pawła II, które ma na celu wzrost moralny i duchowy uczniów naszej szkoły:

W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania do szacunku dla życia,

dla dobra i piękna (…) istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że to, co tak cieszy

oczy i raduje ducha, może ulec zniszczeniu

Zamość 12. 06. 1999 r. (homilia Jana Pawła II)

Spróbuj uwiecznić na fotografii własną interpretacje słów Papieża. Zdjęcia mogą przedstawiać ludzi, zwierzęta, architekturę, krajobraz…itp. Nie ma ograniczeń.

II. Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły klas IV -VIII.

2. Czas trwania konkursu: 23.09 – 11.10.2019 r.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 prace.

5. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym matowym lub błyszczącym (a w razie wyróżnienia, wysłane na maila d.kubicka@op.pl w celu umieszczenia nagrodzonej pracy na stronie szkoły).

6. Format prac:

a) odbitki kolorowe lub czarno białe,

b) rozmiar od 10×15 do 20×30 (mile widziany większy format – A4)

c) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.

7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartkę z poniższymi informacjami: (Nie pisać po zdjęciu!) a) imię i nazwisko autora oraz klasę, b) mile widziany tytuł pracy lub komentarz do fotografii nawiązujący do nauczania Papieża.

8. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do Katechetów.

9. Termin składania prac upływa 11 października 2019 r. (piątek).

10. Wybrane prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w szkole lub/i kościele parafialnym oraz na stronie internetowej szkoły.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Jury wyłoni trzech laureatów oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3. Ogłoszenie wyników 12 października 2019 r., na stronie szkoły.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz Oświadcza, że:

• posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

• prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione.Uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przyjmuje na siebie wszelkie roszczenie jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu,

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Ochroną Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 pozycja 883),

• wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatorów Konkursu zgłoszonego zdjęcia w dowolnym czasie i formie do celów konkursu,

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z postanowieniami regulaminu prosimy o zgłoszenie się do p. Danuty Kubickiej.

 

Skip to content