Podejście dzieci do edukacji poza szkołą zmienia się w czasie – po początkowym zainteresowaniu czy ciekawości może przyjść moment znużenia, utraty motywacji lub zwiększonego lęku. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej priorytetem w edukacji wczesnoszkolnej w okresie pandemii jest bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy na co dzień mają na uwadze możliwości emocjonalne, poznawcze i czasowe swoich uczniów chcieli pokazać w poniższej prezentacji niewielki wycinek ich pracy. Jednocześnie chcieliby podziękować ,,domowym edukatorom”, którzy pośredniczą w kontakcie z nauczycielem i umożliwiają codzienne funkcjonowanie swoich dzieci w edukacji zdalnej.

Małgorzata Bakuniak

/home/sp4zamosc/domains/sp4.zamosc.pl/public_html/wp-content/uploads/2020/05/Co-robimy-zdalnie.pdf

Skip to content