UWAGA!!!
W dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek-piątek)
będą odbywały się zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którzy nie mogą mieć zapewnionej opieki w domu.
Uczniowie mogą przyjść do szkoły wg planu lekcji.
Nieobecność uczniów w tych dniach będzie usprawiedliwiona na wniosek rodziców i nie wpłynie na frekwencję.

Świetlica szkolna będzie czynna w powyższym terminie w godz. 6:45-16:30.

Od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r.
zajęcia zostaną zawieszone.
SZKOŁA BĘDZIE ZAMKNIĘTA

Rodzice i opiekunowie prawni proszeni są o bieżące śledzenie dziennika LIBRUS

Rodzicu,
– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
– zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
– jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
– odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Skip to content