W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021 będą odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://nabor.pcss.pl/zamosc

    W systemie Nabór została uruchomiona funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie zeskanowanych dokumentów do szkoły podstawowej pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz nowym informatorem dostępnymi na zakładce Dokumenty.

Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (zgłoszenia, wniosku, oświadczeń) do szkoły pierwszego wyboru:
/home/sp4zamosc/domains/sp4.zamosc.pl/public_html/wp-content/uploads/2020/03/instrukcja_dla-rodzica_sp-1.pdf
Nowy informator:
/home/sp4zamosc/domains/sp4.zamosc.pl/public_html/wp-content/uploads/2020/03/JR_-informator-dla-rodziców-2020-2021.pdf

Link do strony Nabór 2020: https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolapodstawowa
Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie – wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci składający ZGŁOSZENIE
/home/sp4zamosc/domains/sp4.zamosc.pl/public_html/wp-content/uploads/2020/03/oswiadczenie_o_zamieszkaniu.pdf

Oświadczenie rodzica o spełnianiu kryteriów – wypełniają rodzice/opiekunowie prawni składający WNIOSEK
/home/sp4zamosc/domains/sp4.zamosc.pl/public_html/wp-content/uploads/2020/03/Oświadczenia-rodziców-do-SP.pdf

Skip to content