Rodzice, których dzieci nie mają dostępu do dziennika, mogą napisać wiadomość przez LIBRUS do sekretariatu z prośbą o wygenerowanie hasła dla ucznia (trzeba podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę).
       Hasła dostępu ucznia podawane są w LIBRUSIE w wiadomości do rodzica.
       W przypadku, gdy rodzic nie ma dostępu do swojego konta, musi kontaktować się z wychowawcą z prośbą o wygenerowania hasła (hasła nie są podawane drogą telefoniczną), a wychowawca kontaktuje się z sekretariatem.

Skip to content