W pobliżu Zamościa,  w Łabuńkach działa od lat Hospicjum Santa Galla.  Opieka hospicyjna to rodzaj opieki, który skupia się na jakości życia chorego i jego bliskich. Zapewnia pomoc osobom w zaawansowanym, nieuleczalnym stadium choroby, dbając o zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych.

W Niedzielę 30 października 2022 r. wolontariusze z naszej szkoły przez cały dzień kwestowali przy kościele MB Królowej Polski.  Zbierali ofiary do puszek na hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. (MJasek)

Dziękujemy wolontariuszom i darczyńcom.

Skip to content