Jest wiosna, rok 1791. Wielkie dni przeżywa Warszawa. Oto już czwarty rok obraduje w stolicy Sejm zwany Czteroletnim. Toczy się zacięta walka o losy Polski. Bo dalej tak być nie może, aby ci, których obchodzą tylko własne, prywatne sprawy, mogli rządzić państwem. Wśród posłów była grupa ludzi mądrych, kochających ojczyznę: Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki.

3 maja 1791 roku – król Stanisław August Poniatowski odczytał projekt KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ.

Tak oto u schyłku XVIII w. Polska zaczęła budzić się do nowego życia. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowożytną ustawą zasadniczą, która wzmacniała władzę państwową, a osłabiała rząd i znaczenie magnatów.

Nie zginął naród, lecz skruszył pęta;
Żyje Ojczyzna, ta Matka święta,
już oddychają wolnością kraje

Więc narodowe uczcijmy święto
Dzień ogłoszenia ustaw przesławnych!

ODEZWA_Swięto_3_Maja_2021
Zachęcamy też do oglądania wystawy online

 

Skip to content