Wyniki IX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy
o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce

zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Serdecznie gratulujemy
zakwalifikowania się do etapu rejonowego konkursu wiedzy

Wierność bł. Karoliny i męstwo św. Stanisława Kostki”

Zuzannie Kubickiej kl. 6a
Łukaszowi Korniewskiemu kl.6c
Hannie Skałeckiej kl. 6b

Do konkursu przygotowywała p. Danuta Kubicka

Życzymy powodzenia na dalszych etapach konkursu.

Skip to content