W dniach 11 – 18 stycznia część grona pedagogicznego o różnych specjalnościach wyjechała na kurs na Maltę w ramach projektu Erasmus+. Partner projektu został wybrany na podstawie informacji uzyskanych od zaprzyjaźnionych szkół, które uczestniczyły w organizowanych przez niego kursach. Opinie o Paragon Europe okazały się być w pełni pochlebne. Paragon Limited jest innowacyjną, międzynarodową instytucją szkoleniową, edukacyjną i doradczą. Początkowo pomogła lokalnym przedsiębiorcom uzyskać europejskie dofinansowania, następnie rozszerzyła zakres świadczonych przez siebie usług o kolejne projekty m.in. kursy metodyczne i językowe. W odniesieniu do kadr edukacyjnych, instytucja przyjmuje liczną kadrę dydaktyczną na kursy językowe i metodyczno-językowe.
W ramach spotkania z partnerem strategicznym dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje system edukacji na Malcie. Wiemy do jakich typów szkół mogą uczęszczać dzieci. Dzień nauki w szkole rozpoczyna się ok. godz. 8.30, a kończy o godz. 14.30, z półgodzinną przerwą. W szkołach podstawowych czas trwania lekcji jest różny, a decyzję w tej sprawie podejmuje szkoła na podstawie zaleceń władz centralnych. W szkole średniej wszystkie lekcje trwają 45 minut. Na Malcie obowiązuje ogólnokrajowe minimum programowe. Obejmuje ono trzy poziomy edukacji: edukację przedszkolną oraz kształcenie na poziomie podstawowym i średnim. W ramach tego minimum, każda szkoła może opracowywać własne programy nauczania, zgodne ze swymi potrzebami. Wszystkie przedmioty w szkole podstawowej są obowiązkowe i jednakowe dla wszystkich uczniów. Są to: język maltański, język angielski, matematyka, religia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie i wychowanie obywatelskie, wychowanie plastyczne i wychowanie fizyczne. Na czas nauki szkoła jest zamknięta, aby nikt postronny nie mógł do niej wejść. W szkole podstawowej i w pierwszych dwóch latach szkoły średniej klasy mogą liczyć maksymalnie 30 uczniów, a w ostatnich trzech klasach szkoły średniej liczbę uczniów zmniejsza się do 25. Podczas zajęć praktycznych oraz lekcji wychowania fizycznego i wychowania obywatelskiego klasy liczą 15 uczniów.
Podczas pobytu na Malcie, uczestnicy kursu zostali podzieleni na cztery grupy. W ramach Job Shadowing – czyli poznania nowych metod nauczania i rozwiązań organizacyjnych, ale także podniesienia poziomu kompetencji językowych nauczycieli, a w konsekwencji także podniesienia poziomu kompetencji językowych uczniów,  każda z nich odwiedziła jedną ze szkół.
1. San Andrea School – nauczyciele i dyrekcja tej placówki uważają, że dzieci są przyszłość  kraju i dążą do tego, aby ich szkoła promowała zasady moralne, aktywność fizyczną, kreatywność i przygotowywała uczniów do dalszej nauki.
2. Maria Regina Mosta Primary B – została zbudowana w 1898 i obecnie przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych w wieku 4 – 6 lat.
To dwupiętrowy budynek, który posiada dwa place zabaw dla dzieci.
3. Maria Regina College Naxxar Primary School – uczęszcza do niej 495 uczniów w wieku 3–11 lat. Głównymi przedmiotami nauczanymi w szkole są maltański, angielski, matematyka, religia i nauki społeczne, sztuka, muzyka i wychowanie fizyczne. Nadrzędnym celem szkoły jest zapewnienie szerokiego wachlarzu doświadczeń poprzez  naukę i zabawę oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.
4. St. Nicholas College Mgarr Primary School –  to wiejska szkoła, położona w malowniczej okolicy, w północnej części wyspy. W szkole znajduje się 8 grup przedszkolnych i 12 oddziałów szkolnych. Posiada także piękne audytorium, wewnętrzne i zewnętrzne podwórko, 5 boisk do piłki nożnej, oraz kuchnię.
                                                 Wszyscy nauczyciele uczestniczący  w kursie otrzymali specjalny certyfikat
potwierdzający ukończenie szkolenia w ramach projektu Erasmus +.

(eb)

Skip to content