Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy: Ogłoszenie o zamówieniu dostawy:
Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana
Batorego w Zamościu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prosimy o zapoznanie się z nowymi informacjami:

https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Informacja-z-otwarcia-ofert-2022.pdf

https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Kwota-przeznaczona-na-sfinansowanie-zamowienia.pdf

Link do postępowania na stronie miniportal.uzp.gov.pl

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami:
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalaczniki-nr-1a-c-Formularze-ofertowe.xlsx
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalacznik-nr-2-Opis-Przedmiotu-Zamowienia.docx
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalacznik-nr-3-projekt-umowy.docx
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykluczenie.docx
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalacznik-nr-5-oswiadczenie-spelnienie-warunkow.docx
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Zalacznik-nr-6-klauzula-informacyjna-RODO.docx
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/Ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
https://sp4.zamosc.pl/wp-content/uploads/2022/05/SWZ-dostawa-i-montaz-wyposazenia.pdf

Skip to content