W związku z tym, że w 1578r. Jan Zamoyski piastował już wysoki urząd kanclerza wielkiego koronnego, a jego żoną była bratanica królowej Barbary Radziwiłłówny, stary zamek na Skokówce okazał się być dla niego za ciasny i za mało reprezentatywny. Dlatego powstał pomysł wybudowania rezydencji, bardziej okazałej. Koncepcja wkrótce rozszerzyła się o budowę miasta.
Budowa miasta prywatnego w całości, to rzadkość w Europie, nie tylko w szesnastowiecznej. Jan Zamoyski był zafascynowany nowymi założeniami urbanistycznymi i architektonicznymi, które rodziły się we Włoszech. Dlatego opracowanie planu budowy miasta zlecił wielce utalentowanemu architektowi włoskiemu – Bernardo Morando. Już 10 kwietnia 1580 r. Jan Zamoyski wydał akt lokacyjny miasta. Zamość został wzniesiony w całości, w jednym czasie i stylu. Projekty takich miast nie były rzadkością w XVI wieku. Rzadko jednak udawało się je zrealizować.
Zamość jest fenomenem w dziejach architektury. Układ nawiązywał do włoskiej późnorenesansowej myśli urbanistycznej i stał się jedną z najwybitniejszych realizacji tego typu w Europie.
Miasto idealne z założenia miało być piękne, funkcjonalne i bezpieczne. Miało w sposób harmonijny łączyć życie gospodarcze, kulturowe, naukowe i religijne. Takie też było.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Skip to content