Zaproszenie dla dzieci i młodzieży
na
zajęcia teatralne
Młodzieżowego Domu Kultury
Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Zajrzyj i wejdź, a postawimy wspólnie jedenaście kroków:
I
Bezpłatne zajęcia z zawodowym aktorem, będącym również nauczycielem zajęć teatralnych – Piotrem Johaniukiem.
II
Indywidualne oraz twórcze podejście do dzieci i młodzieży.
III
Praca metodami aktorskimi powiązana z animacją kultury, w której prowadzący bierze udział wspólnie z pozostałymi uczestnikami.
IV
Czerpanie inspiracji ze współczesnego codziennego dnia w celu ożywienia  postaci.
V
Skupienie się na symbolicznym zaakcentowaniu atmosfery i postawienie na oszczędność artystyczną w kostiumie, rekwizycie i scenografii, wymagającą aktywności wyobraźni.
VI
Wprowadzenie podstawowych elementów improwizacji scenicznej (dramy) w oparciu o minimalny tekst.
VII
Poruszanie się w sferze wrażliwości na kulturę słowa zamiast podążanie za aktualną modą na kulturę przesyconego obrazu.
VIII
Wykorzystanie techniki Sanforda Meisnera, skupiającej się na naturalnych predyspozycjach uczestników sceny.
IX
Dojazd nauczyciela zajęć teatralnych na teren szkoły.
X
Wspólne próby do autorskich spektakli.
XI
🙂

Skip to content