W dniu 18 listopada w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji delegacja naszej szkoły – uczennice klasy 7B: Wiktoria Boratyn, Zuzanna Gwozda i Julia Krukowska wraz z pedagogiem szkolnym Renatą Sadowską-Bodziuch uczestniczyła w Międzyszkolnych warsztatach dotyczących tolerancji i empatii. Warsztaty oraz panel dyskusyjny odbywały się w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Więcej tolerancji, mniej ignorancji”. Głównym efektem współpracy uczniów i spotkania z psychologiem było opracowanie „Międzyszkolnego Kodeksu Akceptacji i Szacunku”, który zostanie rozesłany do wszystkich szkół uczestniczących.

 

Skip to content